Do czego służy goniometr medyczny?

Duży goniometr jest narzędziem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni umożliwia dokładne określenie kątów. Jest to niezwykle potrzebne narzędzie w ocenie oraz kontrolowaniu postępów rehabilitacji pacjentów. Goniometr stalowy budowa: Dzięki prostej formie, tani goniometr umożliwia dokładne pomiar kątów pomiędzy dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako punkt odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Podziałka położona na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, który zamierzamy zmierzyć. Podczas robienia badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie pewnych wytycznych. Poniżej przedstawiam podstawowe ruchy i wskazówki z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji członów w wybranym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy sprawdzić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał klarowny widok na teren, który będzie mierzony.
2. Wybór układu odniesienia: Wskazane jest wskazanie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy to także badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części i innych struktur anatomicznych, jakie potrafią mieć realizowane pomiary.
3. Zrobienie pomiarów w dobrym systemie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować harmonię również stworzenie ich w pewnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest potrzeba ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma podstawowe znaczenie dla dokładności pomiarów.


4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas pomiarów w których korzystamy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z systemem SFTR. Definicja tego systemu składa się z głównych liter określających płaszczyzny, w których sprawdzane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał wielkie zastosowanie nie tylko w branży medycznej, ale również w operacjach cywilnych i wojskowych. Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje na ten temat:
1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do wyznaczania kierunku oraz kątów w nawigacji, przeważnie na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku względem innych punktów lub kierunku w którym płynęli.
2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł także użycie w działaniach wojennych. Był stosowany do wyznaczania kierunku i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr używano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku również w sprawach cywilnych. Był stosowany do wyznaczania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej wszechstronności również ofertom pomiarowym, goniometr medyczny https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 był istotnym narzędziem w różnych branżach, w tym również w branżach połączonych z zabezpieczeniem i obronnością.